Phoenix South Aqua City VNREP

https://diigo.com/0k5whu

Hầu hết Các Sản phẩm của Phoenix South đều được cấu trúc theo phong cách tiên tiến, khoảng xanh hiện hữu, điều kiện biệt lập, sử dụng các cửa kính Làm chào rộng cách nhìn, đón nắng, gió thiên nhiên vào phía trong