firmy wiertnicze

https://diigo.com/0eybjs

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex korporacja z o. o. spółka komandytowa istnieje na sektorze budowlanym i funkcjonuje nieustannie od 30 lat jako następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych