Điều gì xảy ra tại doc them du an Sunshine Group Bac Tu Liem khi thị trường hồi sinh?

http://trentonjpdv103.trexgame.net/cach-de-trien-khai-sunshine-group-quan-2-voi-thanh-qua-cao-nhat

Giống như cấu trúc tại Các căn hộ khách sạn năm sao, bên sau đáy của kệ bếp, Những chủ kết cấu của Sunshine Group đã khéo léo đặt Những chiếc gờ để ngăn nước chảy xuống thị trường. một chi tiết rất nhỏ tại vị trí