0
Các công trình cùng với phân khúc xung quanh và địa thế cũng đừng quá xa đường cao tốc nhưng bảo đảm được tiềm lực liên kết vùng của dân cư tiện lợi.

Đồng thời là hàng loạt các dự án dịch vụ - cơ sở vật chất

Comments